Bartoszewska, Zofia

Autor

Metrykalia
Związki małżeńskie/partnerskie: 
Władysław Bartoszewski