Bodalska, Halszka

Autor

Metrykalia
Pierwszy język: 
polski
Szkoły: 
szkoła wyższa
Przynależność do partii i organizacji: