Daszewska, Emilia

Autor

Metrykalia
Liczba dzieci: 
5
Imię dziecka: 
Emilia, Stanisław, Ludwik, Andrzej
Związki małżeńskie/partnerskie: 
Jan Daszewski
Przynależność do partii i organizacji: