Gerszowicz, Tauba

Autor

Metrykalia
Pochodzenie: 
żydowskie
Pierwszy język: 
rosyjski / jidysz

Publikacje autora