Grunterówna, Kazimiera

Autor

Metrykalia
Przynależność do partii i organizacji: