Kleiner, Rachela

Autor

Metrykalia
Miejsce urodzenia: 
Lwów (?)
Pochodzenie: 
Żydowskie
Przynależność do partii i organizacji: