Konert, Krystyna

Autor

Metrykalia
Rodzice: 
Józef Henryk Przybylski