Korsakówna, Wiktorja

Autor

Metrykalia
Data urodzenia: 
1908
Pochodzenie: 
inteligencja
Pierwszy język: 
polski
Szkoły: 
szkoła wyższa