Kulesza, Helena

Autor

Metrykalia
Związki małżeńskie/partnerskie: 
kpt. Kazimierz Kulesza