Maleczyńska, Ewa

Autor

Metrykalia
Związki małżeńskie/partnerskie: 
Karol Maleczyński