Niemcowa, Henryka

Autor

Metrykalia
Pierwszy język: 
polski
Szkoły: 
gimnazjum