NN, "Budzisława"

Autor

Metrykalia
Szkoły: 
szkoła wyższa