Nowak, Janina

Autor

Metrykalia
Związki małżeńskie/partnerskie: 
Henryk Nowak