Prybowa, Wanda

Autor

Metrykalia
Szkoły: 
pensja
Przynależność do partii i organizacji: