Šacka, Jadvyga

Autor

Metrykalia
Pierwszy język: 
polski