Szapirówna, Marja

Autor

Metrykalia
Data urodzenia: 
1912
Szkoły: 
szkoła wyższa
Przynależność do partii i organizacji: