Waśniewska, Stanisława

Autor

Metrykalia
Miejsce urodzenia: 
Dziewczopol
Szkoły: 
gimnazjum
Przynależność do partii i organizacji: