Wiszniewska, Emilia

Autor

Metrykalia
Miejsce urodzenia: 
Stanisławów