Witczyńska, Jadwiga

Autor

Metrykalia
Miejsce urodzenia: 
Soczewka pod Płockiem
Szkoły: 
domowe
Przynależność do partii i organizacji: