Wotowelska, Morja

Autor

Metrykalia
Data urodzenia: 
1911
Szkoły: 
szkoła wyższa