Hoffmanowa z Tańskich, Klementyna (korespondencja)