Materiały dotyczące działalności oświatowej Celestyny Gryzeldy Działyńskiej, w tym korespondencja z lat 1832-1884