dziecko

Materiały Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich. Oddział Wrocławski. XII Rajd Śladami Pamięci Lwowa i Kresów. Rok 2006. Prace konkursowe.

Wspomnienia Antoniny Danickiej w krótkim opracowaniu jej prawnuczki – Wioletty Terki – obejmują lata dzieciństwa i młodości Danickiej przeżyte na Kresach, do przymusowego przesiedlenia na ziemie zachodnie w 1945 r. i osiedlenia na Dolnym Śląsku. Dokument zawiera wiele bezpośrednich relacji bohaterki – Terka cytuje fragmenty z opowieści prababci, zachowując oryginalny język wypowiedzi. Danicka opisuje m. in. swoje dzieciństwo – beztroskie i szczęśliwe do wybuchu II wojny światowej, wymienia różne zabawy i dostępne atrakcje.

Materiały Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich. Oddział Wrocławski. XIII. Rajd Śladami Pamięci Lwowa i Kresów. Rok 2007. Prace konkursowe.

Wojenne losy Krystyny Janik spisane przez wnuczkę – Adriannę Janik. Janik przytacza zwięzłe wspomnienia babci, która jako dziecko wraz z rodziną została wywieziona na Syberię. Dokument zawiera fragmenty opisujące m.in. drogę i warunki egzystencji na zesłaniu oraz króciutki, odautorski komentarz otwierający i zamykający wypowiedź bohaterki tekstu.

Pamiętniki „repatriantów” z Kresów Wschodnich na Ziemie Zachodnie. Pokłosie konkursu ogłoszonego przez Fundację „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego w 1992 r.

Wspomnienia Olgi Lickindorf z sześcioletniego zesłania na Sybir są przejmującym zapisem drastycznych przeżyć małych dzieci, które jedynie dzięki zaradności i heroizmowi swej matki przetrwały nieludzkie warunki zsyłki. Zapiski zawierają opis realiów podróży, przybycia i egzystencji w Barnaule po wcieleniu ojca autorki do wojska. Lickindorf opisuje nieprzerwane starania matki, która imała się różnych sposobów, żeby wykarmić czwórkę małych dzieci – nauczyła się m.in. wróżyć z kart i w ten sposób zarabiała.

Pamiętniki „repatriantów” z Kresów Wschodnich na Ziemie Zachodnie. Pokłosie konkursu ogłoszonego przez Fundację „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego w 1992 r.

Wspomnienia Cecylii Łuciów z lat wojny, kiedy jako mała dziewczynka została wywieziona z rodziną na Sybir. Autorka opisuje swoje życie przed wojną i na zesłaniu – m.in.: pracę, szkołę, pierwszą Wielkanoc, aresztowanie matki, głód i drastycznie złe warunki bytowe. Ze szczegółami ukazuje rozpaczliwą sytuację zesłańców – w tym losy dzieci, starania matki i własne, kiedy imała się różnych zajęć, by przetrwać. Spojrzenie dziecka skoncentrowanego na tu i teraz daje niezwykle ostre i surowe kadry, z których można ułożyć szerszy portret życia zesłańców.

Pamiętniki „repatriantów” z Kresów Wschodnich na Ziemie Zachodnie. Pokłosie konkursu ogłoszonego przez Fundację „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego w 1992 r.

Wspomnienia Reginy Sikorskiej obejmują lata spędzone w kołchozie na Syberii oraz pierwsze dni po powrocie do Polski. Autorka – deportowana jako mała dziewczynka – opisuje swoje przeżycia, zachowując ówczesną optykę dziecka, które szybko zaczyna traktować otaczającą straszną rzeczywistość za jedyną istniejącą, nie porównuje jej z inną, tylko adaptuje się do zastanych warunków. Zapiski Sikorskiej są przejmującym świadectwem, ukazującym losy dziecka na zesłaniu i szok kulturowy doznany po przyjeździe (po 8 latach spędzonych na Syberii) do Wrocławia.

Pamiętniki „repatriantów” z Kresów Wschodnich na Ziemie Zachodnie. Pokłosie konkursu ogłoszonego przez Fundację „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego w 1992 r.

Wspomnienia Ireny Kacperek są niezwykłym obrazem, ukazującym jak w soczewce historię przesiedleń na przykładzie losów bohaterki – będącej wówczas dzieckiem – i jej rodziny. Autorka rozpoczyna od opisu rodzinnej wsi o pięknej nazwie Raj, w której przed wojną wiedli spokojne i zgodne życie mieszkańcy wielu narodowości i wyznań – Żydzi, Polacy, Ukraińcy. Kacperek opisuje, jak wybuch wojny i kolejne okupacje zmieniły ich losy: zaczęły się prześladowania ludności polskiej, żydowskiej i ukraińskiej, wywózki, aresztowania.

Subskrybuj RSS - dziecko