Lwów

Ostatni rok Domu Wychowawczo-Naukowego Sacre Couer we Lwowie

Autorka opisuje swój pobyt w Domu Wychowawczo-Naukowym Sacre Couer we Lwowie, gdzie ukończyła trzy klasy gimnazjum i potem ósmą klasę sowieckiej 10-latki (1939/1940). Mieszkała we Lwowie w latach 1933-1944, do 1939 r. w Domu Oficerskim na ul. Gródeckiej, później na ul. Mączyńskiego. Jej ojciec do 1939 r. był dowódcą Żandarmerii Wojskowej we Lwowie, potem w Londynie.

Przeżycia mojej rodziny we Lwowie „wyzwolonym” przez Sowietów.

Autorka opowiada o losach swojej rodziny po wyzwoleniu. Mieszkała z rodzicami i siostrą we Lwowie. W roku 1944 miała 14 lat i pamięta „wyzwolicieli” jako niechlujnie wyglądających i choć deklarowali przyjaźń, to wróciły ich perfidne praktyki, jak za pierwszej okupacji, np. podstępne aresztowanie wybitnych działaczy AK, zaproszonych na oficjalne spotkanie z przedstawicielami władz radzieckich. Wywożono AK-owców w głąb Rosji. Wschodnie ziemie Polski włączono do ZSRR, a ich mieszkańców zmuszano do wyjazdu na Zachód.

b.t. [Archiwum Wschodnie…]

Autorka opisuje losy Polaków we Lwowie po wkroczeniu Armii Czerwonej. Jest to odpowiedź na list z Archiwum w sprawie jej wspomnień, przesłanych wcześniej na konkurs „Wschodnie losy Polaków”. Pisze, że uważa to za moralny obowiązek wobec wielu jej znajomych (sąsiadów, koleżanek szkolnych), którzy zostali deportowani do ZSRR i ich dalsze losy nie są znane. Jej rodzina uniknęła wywózki, ponieważ wybuchła wojna niemiecko-rosyjska. Ona jako dziecko (miała wtedy 14 lat) bardzo przeżywała wywózkę sąsiadów, min. p.

[bt]

Relacja obejmuje wydarzenia z lat 1941-1945.

Wspomnienie rozpoczyna informacja, że po wejściu wojsk wermachtu do Lwowa. Matka Autorki decyduje się ją oddać pod opiekę znajomej Polce. Po dwóch latach jednak ta bojąc się donosu decyduje przekazać Autorkę pod opiekę znajomym mieszkającym poza miastem, lecz nie wspomina im, iż dziewczynka jest Żydówką. Autorka wspomina przygotowania do przeniesienia oraz to, że jej ówczesna opiekunka uczyła ją modlitw katolickich.

[brak]

Relacja spisana 6 listopada 1945 roku, dotyczy wydarzeń z okresu od 1940 do 1944 roku.

Tekst otwiera informacja o przyjeździe Autorki wraz z matką, mężem i dwoma synami do Lwowa w maju 1940 roku. Kobieta zapisała, że jej mąż chorował na raka. Od października 1941 do 17 lipca 1942 roku przebywał w szpitalu przy ulicy Bilińskiego, najpewniej na skutek doniesienia, został zabrany przez gestapo. Autorka nie miała o nim więcej informacji.

[brak]

Relacja bez daty, prawdopodobnie powstała w 1945 lub 1946 roku, dotyczy wydarzeń z okresu od 1942 do 1945 roku.

Tytuł nieuwzględniony w archiwalnym inwentarzu: "Lwów – od września 1942 aryjskie papiery".

Tekst otwiera informacja o wejściu do Lwowa wojska niemieckich. Autorka zapisała, że kazano jej oddać radio. Gdy wyszła na ulicę z matką, chciano zabrać je do grzebania ciał pomordowanych w więzieniu ludzi. Ukraińscy milicjanci puścili je, gdy powiedziały, że były z lekarskiej rodziny. Zabrano za to ich znajomego, który wrócił pobity i ze złamaną ręką.

[brak]

Relacja bez daty, prawdopodobnie powstała w 1945 lub 1946 roku, dotyczy wydarzeń z okresu od 1941 do 1942 roku.

[brak]

Relacja bez daty, prawdopodobnie powstała w 1945 lub 1946 roku, dotyczy wydarzeń z okresu od 1941 do 1943 roku.

Autorka rozpoczęła od zapisania, że Żydom we Lwowie wolno było kupować chleb tylko w wybranych sklepach. W związku z ograniczoną liczbą takich punktów, co rano ustawiały się przed nimi kolejki. Zdarzało się, że gestapo podjeżdżało w ich okolice by aresztować wszystkich czekających na swoją kolej zrobienia zakupów. Nie opisała życia we lwowskim getcie.

[brak]

Relacja z 26 października 1945 roku, dotyczy wydarzeń z okresu od 1941 do 1944 roku.

Autorka zaczęła od przeprowadzki ze Starego Rynku do lwowskiego getta w 1941 roku. Zapisała, że cała rodzina miała "aryjskie papiery" i "nikt nie był podobny do Żyda", dlatego gdy tylko pojawiły się pogłoski o planowanej akcji, przenieśli się poza granicę dzielnicy żydowskiej. Brak informacji dotyczących tego, skąd mieli dokumenty.

Strony

Subskrybuj RSS - Lwów