praca przymusowa

Relacje 20 dziewcząt z pobytu w obozie pracy w Niemczech w okresie II wojny światowej

Relacja Marii Balinskiej spisana po wojnie w Lubece, dotycząca pobytu i pracy przymusowej w Niemczech. Zapis powstał w 1945 r. w Lubece, podczas kursu gospodarstwa domowego dla dziewcząt, w ramach zadanego wypracowania pt. „Mój pobyt w Niemczech”. Dokument obejmuje okoliczności wywiezienia autorki do Niemiec, warunki egzystencji i pracy (czas pracy, zakres obowiązków w kuchni oraz jako służąca)– najpierw wraz ze swoją rodziną na wsi, później samej w mieście.

Relacje 20 dziewcząt z pobytu w obozie pracy w Niemczech w okresie II wojny światowej

Relacja młodej dziewczyny Kazimiery Cieślakównej Sobolewskiej, dotyczy pięcioletniego okres pracy przymusowej w Niemczech w czasie drugiej wojny światowej a została spisana podczas kursu gospodarstwa domowego dla dziewcząt w Lubece, w ramach zadanego wypracowania pt. „Mój pobyt w Niemczech”. Autorka rozpoczyna swoją opowieść wspomnieniem pierwszego dnia w Niemczech, kiedy po raz pierwszy musiała sprostać nowym realiom. Cieślakówna ze swadą opisuje narzucane jej obowiązki, obejmujące ciężkie fizyczne prace i swoją radość zwiększającą się wraz z obserwowanym nadchodzącym końcem wojny.

Relacje 20 dziewcząt z pobytu w obozie pracy w Niemczech w okresie II wojny światowej

Relacja Geni Fabrykowskiej obejmuje czteroletni okres jej niewolniczej pracy podczas II wojny światowej. Autorka opisuje okoliczności trafienia do Rzeszy oraz charakter i warunki niewolniczej pracy na wsi u niemieckiego gospodarza: przemoc wobec przymusowych pracowników, głód i fizyczne wyczerpanie zbyt ciężką pracą. Wspomina również pierwsze oznaki nadchodzącego końca wojny – coraz częstsze bombardowania i ciężką „pod każdym względem” wiosnę 1945 r.

Relacje 20 dziewcząt z pobytu w obozie pracy w Niemczech w okresie II wojny światowej

Autorka opisuje warunki życia i niewolniczej pracy na wsi podczas pięcioletniego przymusowego pobytu w Meklemburgi: Niemców do których trafiła, swoje liczne obowiązki, niesprawiedliwe traktowanie, zmartwienia i nadzieje towarzyszące codziennym trudom. Relację kończy wspomnienie intensywnych nalotów w ciągu ostatnich miesięcy wojny.

Relacje 20 dziewcząt z pobytu w obozie pracy w Niemczech w okresie II wojny światowej

Relacja dziewczyny o nazwisku Jagielska (pełne imię nieznane) dotyczy trzech lat pracy przymusowej w Niemczech w czasie II wojny światowej. Autorka najwięcej pisze o osobistych uczuciach towarzyszących niewoli, na marginesie tychże wzmiankuje o warunkach egzystencji i pracy (m. in. o dwunastogodzinnej, nocnej pracy w fabryce). W gorzkiej relacji Jagielskiej powtarzającym się wątkiem jest cierpienie młodej dziewczyny, która znalazła się w obcych i nieprzyjaznych warunkach – nagle została pozbawiona znajomego otoczenia, bliskich osób.

Relacje 20 dziewcząt z pobytu w obozie pracy w Niemczech w okresie II wojny światowej

Relacja dotycząca pobytu w Niemczech i przymusowej pracy autorki na wsi, podczas II wojny światowej. Jankowiak opisuje okoliczności, w jakich trafiła do Niemiec, rozstanie z matką i rodzeństwem oraz swoją pracę u niemieckiego gospodarza. Relację kończy smutną refleksją o wyzwoleniu: wprawdzie upragniona wolność ostatecznie nadeszła, ale nie taka, o jakiej zawsze marzyła.

Relacje 20 dziewcząt z pobytu w obozie pracy w Niemczech w okresie II wojny światowej

Relacja Ireny Jonus [nazwisko nie w pełni czytelne] dotyczy okresu niewolniczej pracy autorki podczas II wojny światowej. Opisuje ona swoje doświadczenia związane z przymusową pracą w niemieckim majątku, m.in. pogarszające się warunki życia w kolejnych latach. Polepszenie egzystencji przyszło dopiero w kwietniu 1945 r., kiedy nasilające się naloty alianckie ułatwiały nieco odpoczynek. W końcu nastąpiło pełne radości spotkanie z wojskami amerykańskimi i wyzwolenie.

Relacje 20 dziewcząt z pobytu w obozie pracy w Niemczech w okresie II wojny światowej

Relacja młodej dziewczyny Zofii Jurkówny, obejmująca okres jej przymusowej pracy podczas II wojny światowej na wsiach w Niemczech, gdzie przebywała od 1941 r. do zakończenia wojny. Autorka opisuje przede wszystkim warunki, charakter i kolejnych „bałerów”, do których trafiała, oraz pobyt w karnym obozie. W relacji pojawia się tęsknota za rodakami; Jurkówna wspomnina również zakończenie wojny, które dla niej nastąpiło wraz z wejściem Amerykanów 2 maja „o godzinie pierwszej po obiedzie”.

Relacje 20 dziewcząt z pobytu w obozie pracy w Niemczech w okresie II wojny światowej

Tekst powstał podczas kursu gospodarstwa domowego w 1945 r. w Lubece. Autorka odpowiada na trzy pytania ewaluacyjne dotyczące kursu, m.in. co najbardziej podobało się jej w szkoleniu (zajęcia z gotowania), oraz proponuje, aby wydłużyć czas trwania następnych kursów tego typu do 10 tygodni. Jak pisze: „[…] nie było ani jednego dnia, żeby mi się nudziło albo żebym pragnęła pójść do domu”.

Strony

Subskrybuj RSS - praca przymusowa