repatriacja

Pamiętniki „repatriantów” z Kresów Wschodnich na Ziemie Zachodnie. Pokłosie konkursu ogłoszonego przez Fundację „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego w 1992 r.

Wspomnienia Stanisławy Kowalewskiej są krótkim zapisem doświadczeń z 1945 r., kiedy w wyniku przymusowych przesiedleń udała się w podróż na Ziemie Zachodnie w poszukiwaniu nowego domu. Najwięcej miejsca autorka poświęca okolicznościom poprzedzającym wysiedlenie: rabunkowi, poczuciu zagrożenia i zamordowaniu Polaka – o czym słyszała od bezpośredniej świadkini.

Pamiętniki „repatriantów” z Kresów Wschodnich na Ziemie Zachodnie. Pokłosie konkursu ogłoszonego przez Fundację „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego w 1992 r.

Wspomnienia Stefanii Karpińskiej dotyczą przymusowego wysiedlania ludności polskiej z Kresów Wschodnich po II wojnie światowej. Autorka opisuje swoje przeżycia z tego okresu, m.in.: nastroje panujące wśród mieszkańców w związku z ogłoszoną akcją repatriacyjną, oczekiwanie na wyjazd, podróż na Ziemie Zachodnie – warunki i przeżycia podczas miesięcznej podróży, okoliczności dotarcia do Malborka. Wspomnienia ukazują także pierwsze dni egzystencji w nowym miejscu zamieszkania oraz ówczesnych mieszkańców Malborka – napływową i miejscowa ludność.

W kopalniach złota na Uralu

Wspomnienia zapisane w formie rozmowy Janiny Trawki [vel. Otrębowicz] z jej siostrzenicą na temat deportacji w głąb Rosji. Ciotka opowiada losy swej rodziny wywiezionej na Ural w lutym 1940 r. z Horożanki, woj. tarnopolskie. Ich rodzina składała się z matki, ojczyma, jego trójki dzieci z pierwszego małżeństwa (15, 12 i 3 lata) oraz Janiny, która miała 12 lat.

Pierwsza wojna światowa

Autorka opisuje losy swojej rodziny, deportowanej z woj. nowogródzkiego w ramach pierwszej masowej wywózki (10.02.1940 r.). Wbrew tytułowi koncentruje się na okresie II wojny światowej. Odnośnie okresu I wojny, dowiadujemy się jedynie, że jej ojciec walczył w pod dowództwem J. Piłsudskiego, a po jej zakończeniu otrzymał 21 ha ziemi.

Wschodnie losy Polaków

Wspomnienie Haliny Nowickiej deportowanej ze wsi Bogusze, pow. Grajewo, do Kazachstanu w dniu 13.04.1940 r., nadesłane do redakcji „Kontaktów” (w Łomży), na konkurs pod nazwą „Wschodnie losy Polaków”.

b.t. [Ja Jadwiga Zarzycka…]

Losy dziecka w czasie II wojny światowej. Autorka urodziła się 16.09.1939 r. w Mołodecznie, woj. wileńskie. W dniu 10.02.1940 r. została deportowana razem z matką i starszą siostrą do wsi Leonidowka, koło miasteczka Szczerbakty, Pawlodarska Obłast, Cerupiński Rejon. Ojciec został aresztowany przez Rosjan, udem ocalał, wstąpił do Armii gen. Andersa.

Strony

Subskrybuj RSS - repatriacja