strajk robotniczy

Wspomnienia z Sierpnia ’80. Materiały nadesłane na konkurs zorganizowany przez Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Socjologicznego w 1981 roku. Relacje z Wybrzeża. „Postawy i zachowania ludzi – po drugiej stronie bramy”.

Wspomnienie wydarzeń sierpniowych pióra Zofii Szymczyk. Autorka opisuje ostatnie dni sierpnia 1980 (29-31.08): swoją podróż na wczasy do Orłowa i spotkanie ze strajkującym stoczniowcem w ostatnich dniach sierpnia oraz ogromną radość ze zwycięstwa strajkujących, kiedy ogłoszono porozumienia i koniec strajku.

Wspomnienia z Sierpnia ’80. Materiały nadesłane na konkurs, zorganizowany przez Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Socjologicznego w 1981 r.

Fragment dziennika Krystyny Bednarczyk, prowadzonego w sierpniu 1980 r., dotyczący wydarzeń podczas fali sierpniowych strajków. Dokument zawiera osobiste zapiski z 19, 25, 27, 29–31 sierpnia, w których autorka komentuje ówczesną rzeczywistość polityczną, wyraża swoje wątpliwości i nadzieje.

Wspomnienie

Akimowa opisuje strajk 21. fabryki – opowiada o pracownikach, którzy wyszli na ulice demonstrować przeciwko aresztowaniom robotników i działaczy. Relacjonuje egzekucje wykonywane przez oddziały kozaków w taki sposób, że zapędzały demonstrantów do rzeki i blokowały im wyjście z wody. Robotnicy byli tratowani i topieni przez kozackie konie. Pisze również o kobietach wychwytywanych z tłumu, nad którymi później znęcano się publicznie. Wspomnienia dotyczą wydarzeń w mieście Iwanowo (do 1932 Iwanowo-Wozniesieńsk, obw. iwanowski, Rosja), mają zwięzły, sprawozdawczy charakter.

Subskrybuj RSS - strajk robotniczy